მთავარი

ექსპლორიუმი თანამედროვე ტექნოლოგიების სასკოლო ლაბორატორიაა, რომლის მიზანიცაა, დაეხმაროს მოსწავლეს ციფრული ტექნოლოგიების შესწავლაში, მომავლის პროფესიის შერჩევასა და შემოქმედებით  განვითარებაში
ჩვენი კურსები განსაზღვრულია როგორც დაწყებითი, ასევე უფროსი კლასის ასაკისთვის